Есептілік

20 желтоқсан 2016

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ішкі аудит департаменті  жүргізген  мемлекеттік аудит нәтижелері туралы 2016 жылға арналған ақпарат 

 ҚР БҒМ Ішкі аудит департаменті (бұдан әрі – ҚР БҒМ ІАД) 2016 жылғы 12 айдың қорытындылары бойынша  мемлекеттік аудиттің 24 объектісіне аудиторлық іс-шаралар жүргізді.  Аудитпен қамтылған  қаражаттардың жалпы көлемі  - 94 778 800,0 мың теңгені  құрады.  

Анықталған қаржылық бұзушылықтардың  және мемлекеттік сатып алулар туралы  заңнаманы бұзушылықтардың жалпы сомасы  2 226 100,0 мың  теңгені, оның ішінде:

- ағымдағы шығыстар бойынша  бұзушылықтар 906 700,0 мың теңге соманы;

- мемлекеттік сатып алулар туралы  заңнаманы бұзушылықтар жалпы сомасы  113 800,0 мың  теңгені;

- бухгалтерлік  есепті жүргізуді бұзушылықтар жалпы сомасы  76 700,0 мың теңгені;

- өзге де бұзушылықтар жалпы сомасы  470 500,0 мың теңгені:

- мемлекеттің активтерін  басқару және  пайдалану кезінде  заңнаманы бұзушылықтар жалпы сомасы  694 400,0 мың теңгені құрады.

Бұзушылықтардың жалпы сомасынан:

- бюджетке қайтаруға  – 97 200,0 мың теңге,  толық көлемде қайтарылған – 74 600,0 мың теңге;

- бухгалтерлік есеп бойынша  қалпына келтіруге  – 22 700,0 мың теңге жатады.

          Үстіміздегі жылғы есепті кезең ішінде аудит объектілеріне  анықталған  бұзушылықтарды жоюға  24 шешім жолданды,  олардың 3-еуі бойынша  орындау мерзімі келген жоқ. Қалған объектілер бойынша  тәртіптік жауапкершілікке  - 48, оның ішінде:

- ескерту – 29;

- сөгіс – 15;

- қатаң сөгіс – 2;

- еңбек шартын бұзу түрінде  -2 лауазымды адам  тартылды.