ӘКК арқылы жатақханалардың құрылысы бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру барысында жер телімдерін (ЖТ) алу және беру АЛГОРИТМІ

09.11.2018

1 ЖАҒДАЙ

Мемлекеттік ЖОО-ның ЖТ бар, бірақ ақшалай қаражаты жоқ

2 ЖАҒДАЙ

Жеке меншік ЖОО-ның ЖТ жоқ, бірақ қаражаты бар

1.

Мемлекеттік ЖОО: инвесторды табады және ӘКК арқылы инвестордың пайдаласына жер телімін беру туралы келіседі.

Жеке меншік ЖОО: Инвестициялық жобаны іске асыру мақсатында ЖТ-ны беру туралы мәселені пысықтау қажеттілігін көрсете отырып, ӘКК-ге жүгінеді (сауалнама, өтінім, 1,2,3-есептілік нысаны; жобаның таныстырылымы, ЖТ-ның сызбасы).    

2.

Инвестор: берілген инвестициялық жобаны іске асыру мақсатында ЖТ-ны (нақты ЖТ) беру туралы мәселені пысықтау қажеттілігін көрсете отырып, «Astana» ӘКК-ге жүгінеді (сауалнама, өтінім, 1,2,3-есептілік нысаны; жобаның таныстырылымы, ЖТ-ның сызбасы)  

ӘКК: мәселені Басқарманың қарауына шығарады (1- кезең)

3.

ӘКК: мәселені Басқарманың қарауына шығарады (1- кезең)

ӘКК: ӘКК Басқармасы бұл жобаға қатысуын мақұлдаған жағдайда – ӘКК Жобаны іске асыру мақсатында ЖТ сызбаларын алу үшін ЖҚБ-ға жүгінеді.

4.

ӘКК: ӘКК Басқармасы бұл жобаға қатысуын мақұлдаған жағдайда – ӘКК Инвестор көрсеткен ЖТ-ның меншік иесі туралы ақпаратты алу үшін Жер қатынастары басқармасына (бұдан әрі –ЖҚБ) жүгінеді.

ЖҚБ: Бос ЖТ-ның (нысаналы мақсаты жобаны іске асыру үшін лайықты) сызбасын береді.

 

5.

ЖҚБ: ЖТ-ның меншік иесі туралы ақпарат береді

ӘКК: ЖҚБ ұсынған ЖТ сұлбаларын Жеке меншік ЖОО-мен келіседі. Жеке меншік ЖОО келіскен жағдайда – ӘКК ХҚҚО арқылы Әкімдікке ЖТ-ны ресімдеуге өтініш береді.

6.

ӘКК: Егер ЖТ-ның меншік иесі мемлекет болса – ӘКК Жобаны іске асыру мақсатында ЖТ-ның шекарасын түзету туралы хат жолдайды.

 

 

Жеке меншік ЖОО: ӘКК Әкімдіктің ЖТ-ны 1 жылға беру туралы қаулысын алған сәтте – жеке меншік ЖОО ӘКК Басқармасының 2-кезеңі үшін құжаттарды ұсынады (Бизнес жобаларды сараптау үшін бастамашыдан талап етілетін қажетті құжаттардың тізбесі):  

1. Бизнес-жоспар, 2. форэскиз, 3. қаржы есептілігінің түпнұсқасы (1, 2, 3 және 4-нысандар бойынша үш жылға дейінгі). 4. Жобаның құнынан кемінде 30% қаржы қаражатының растамасы, 5. Банктен ссудалық қарызының жоқтығы туралы анықтама, 6. Салық қарызының жоқтығы туралы анықтама, 7. Құрылтай құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері (Жарғы, Құрылтай шарты (болған жағдайда), Мемлекеттік тіркеу турал куәлік) басшыға бұйрық).

7.

ӘКК: ЖТ-ның шекарасы түзетілген жағдайда – ӘКК ХҚҚО арқылы Әкімдікке ЖТ-ны ресімдеуге өтініш береді.

ӘКК: Жобаны 2-кезеңге шығару үшін ӘКК-нің ішкі қызметтерінің құжаттарын тексеру

8.

Инвестор: ӘКК Әкімдіктің ЖТ-ны 1 жылға беру туралы қаулысын алған сәтте – инвестор ӘКК Басқармасының 2-кезеңі үшін құжаттарды ұсынады (Бизнес жобаларды сараптау үшін бастамашыдан талап етілетін қажетті құжаттардың тізбесі):  

– 1. Бизнес-жоспар, 2. форэскиз, 3. қаржы есептілігінің түпнұсқасы (1, 2, 3 және 4-нысандар бойынша үш жылға дейінгі). 4. Жобаның құнынан кемінде 30% қаржы қаражатының растамасы, 5. Банктен ссудалық қарызының жоқтығы туралы анықтама, 6. Салық қарызының жоқтығы туралы анықтама, 7. Құрылтай құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері (Жарғы, Құрылтай шарты (болған жағдайда), Мемлекеттік тіркеу турал куәлік) басшыға бұйрық).

СПК: Жоба Басқарманың 2-кезеңінде мақұлданған жағдайда – ӘКК ХҚКО арқылы Әкімдікке ЖТ-ны 5 жылға беруге құжаттарды тапсырады.

9.

ӘКК: Жобаны 2-кезеңге шығару үшін ӘКК-нің ішкі қызметтерінің құжаттарын тексеру

Әкімдік: ЖТ-ны 5 жылға беруге қаулы мен жалдау шарты

10.

ӘКК: Жоба Басқарманың 2-кезеңінде мақұлданған жағдайда – ӘКК ХҚКО арқылы Әкімдікке ЖТ-ны 5 жылға беруге құжаттарды тапсырады.

 

ӘКК:   ЖТ-ны ресімдеу бойынша шығындардың барлығын өзі көтереді (ЖТ-ны жалдау құқығын өтеуін төлеп алу құны коэффициент бойынша есептеледі және жер телімінің орналасқан ауданына байланысты – ЖТ-ның кадастрлық құнынан 10%).

ӘКК бірлескен қызмет туралы шарт жасасады, онда ЖТ ӘКК тарапынан Жобаға салым болып табылады. Жеке меншік ЖОО айдың ішінде ӘКК-ның шығындағанынан 10%-ға жалдау құқығын сатып алады және ЖТ-ны ресімдеуге кеткен барлық шығыстардың орнын толтырады.      

Жалдау мерзімі ішінде (5 жыл) жеке меншік ЖОО-ның 2 амалы болады: бірі – жер телімін қайта ресімдеу, екіншісі – пайдалану мерзімін ұзарту (49 жылға дейін рұқсат етіледі).

11.

Әкімдік: ЖТ-ны 5 жылға беруге қаулы мен жалдау шарты

 

 

Инвестициялық жобаны (жатақхананың құрылысын) іске асырғаннан кейін ӘКК ЖТ-ны жеке меншік ЖОО-ға бере отырып, Жобадан шығады және құрылыстың жалпы алаңынан 2,5%-ды, жатақхана салынбаған жағдайда ақшалай түрде 2,5%-ды алады.

12.

ӘКК: ЖТ-ны ресімдеу бойынша шығындардың барлығын өзі көтереді (ЖТ-ны жалдау құқығын өтеуін төлеп алу құны коэффициент бойынша есептеледі және жер телімінің орналасқан ауданына байланысты – ЖТ-ның кадастрлық құнынан 10%).

ӘКК бірлескен қызмет туралы шарт жасасады, онда ЖТ ӘКК тарапынан Жобаға салым болып табылады. Инвестор айдың ішінде ӘКК-ның шығындағанынан 10%-ға жалдау құқығын сатып алады және ЖТ-ны ресімдеуге кеткен барлық шығыстардың орнын толтырады.   

Жалдау мерзімі ішінде (5 жыл) инвестордың 2 амалы болады: бірі – жер телімін қайта ресімдеу, екіншісі – пайдалану мерзімін ұзарту (49 жылға дейін рұқсат етіледі).

 

13.

Инвестициялық жобаны (жатақхананың құрылысын) іске асырғаннан кейін ӘКК ЖТ-ны инвесторға бере отырып, Жобадан шығады және құрылыстың жалпы алаңынан 2,5%-ды, жатақхана салынбаған жағдайда ақшалай түрде 2,5%-ды алады.

 


ТЕТІК МЫНАДАЙ МҮМКІНДІКТЕР БЕРЕДІ:

1) Мемлекеттік жер пайдаланушы (мемлекеттік ЖОО) жер телімін иелігінен шығаруға (ҚР Жер кодексінің 39-бабының 2-тармағы), қатыстырылатын инвестордың жер телімімен қамтамасыз етуге құқығы болмағандықтан, жер телімінен ӘКК-нің кірісіне бас тартудың нәтижесінде ЖОО - ға (бақылау кеңесіне) инвесторды таңдау іс-шараларын (қаржы қабілеттілігін талдау) жүргізу талап етілмейді, өйткені бұл рәсімді ӘКК жүргізеді;   

2) жер телімдерін өз қаражаты есебінен құрылысты жүзеге асыруды жоспарлайтын жеке меншік ЖОО-ларға берудің жеңілдетілген тәртібіне жағдай жасайды;

3) ӘКК-нің әлеуетті инвестордың/жеке меншік ЖОО-ның қызметіне арнайы талдау жүргізуі арқасында жатақхана құрылысы бойынша жобаның іске асырылмай қалу тәуекелін мейілінше азайтады

[1] Қазіргі уақытта тетікті Алматы, Астана қалаларының ӘКК іске асыруда


Сайт картасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 010000, Астана қаласы, Мәңгілік ел к-сі, 8.

Телефон: +7 (7172) 74-24-25 e-mail: press@edu.gov.kz